Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

TIR/11/RB/PN/2019: Przebudowa budynku przy ul. Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej

23 lipca 2019

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 23.07.2019 roku

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, w pokoju nr 20 nie później niż w dniu 7 sierpnia 2019 roku do godz. 9:00.

SIWZ

Załączniki PDF

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

 

 

Załączniki techniczne:

 

7

8 zip

9

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty

 

Autor: Joanna Szykowska