Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Sposoby załatwiania spraw

Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone ustnie, pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną.

Skargi i wnioski należy adresować:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

lub w/g Rejonu Eksploatacji Budynków właściwego ze względu na położenie nieruchomości:

  1. REB I - ul. Janasa 13a - dzielnica : Ruda
  2. REB II - ul. Osiedlowa 6 - dzielnice : Wirek, Bielszowice
  3. REB III - ul. Solidarności 22 - dzielnica : Halemba
  4. REB IV - ul. Joanny 18 - dzielnice : Orzegów, Godula
  5. REB V - ul. Radoszowska 106 - dzielnice : Kochłowice, Bykowina
  6. REB VI - ul. Markowej 22 - dzielnice : Nowy Bytom, Chebzie

 

Kierownicy biur zobowiązani są do przyjmowania interesantów w sprawach interwencji codziennie w godzinach pracy MPGM TBS Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

 

Więcej informacji zawiera serwis internetowy: http://www.mpgm.com.pl

Termin załatwiania:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.