Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Struktura i organizacja

Szczegółową strukturę organizacyjną Spółki ustala schemat organizacyjny opracowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby i aktualny stan wymogów organizacyjno-prawnych.

Spółka dzieli się na dwa piony kompetencyjne:

 • Prezesa Zarządu,
 • Wiceprezesa Zarządu ds. Eksploatacji,
 • Wiceprezesa Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy i Planowania Inwestycji

Pion Prezesa Zarządu obejmuje następujące sprawy:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej i zagadnień przeciw pożarowych,
 • zagadnienia związane z realizacją Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zarządzania jakością,
 • zagadnienia związane z ochroną informacji niejawnych,
 • zespołu prawnego,
 • Rejonów Eksploatacji Budynków.
 • całokształt spraw będących w gestii Głównego Księgowego tj.:
  • zagadnienia z zakresu księgowości oraz finansów Spółki,
  • operatywne działanie w sprawach księgowych Rejonów Eksploatacji Budynków.
 • całokształt spraw będących w gestii Dyrektora ds. Obsługi Spółki tj.: 
  • sprawy kadrowo - płacowe
  • zagadnienia związane z funkcjonowaniem sieci i sprzętu komputerowego
  • sprawy administracyjno - organizacyjne,
  • zagadnienia gospodarcze,
  • zagadnienia związane z realizacją Ustawy Prawo zamówień publicznych w części dotyczącej obsługi formalno – prawnej
 • całokształt spraw będących w gestii Dyrektora ds. Technicznych tj.: 
  • zagadnienia remontów i napraw, przeglądów technicznych i konserwacji budynków wraz z ich wyposażeniem technicznym i instalacjami wewnętrznymi,
  • operatywne działanie w sprawach rozliczania mediów oraz kontroli urządzeń pomiarowych związanych z mediami z Rejonami Eksploatacji Budynków

Pion Wiceprezesa ds. Eksploatacji obejmuje następujące sprawy:

 • całokształtspraw będących w gestii Dyrektora ds. Eksploatacji i Zieleni
  • zagadnienia eksploatacyjne,
  • zagadnienia związane z utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień
  • zagadnienia związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rejonów Eksploatacji Budynków. 
 • windykacji należności czynszowych i pozostałych opłat,

Pion Wiceprezesa ds. Funduszy i Planowania Inwestycji obejmuje następujące sprawy:

 • zagadnienia związane z pozyskiwaniem funduszy,
 • zagadnienia związane z obsługą public relations Spółki
 • całokształt spraw będących w gestii Dyrektora ds. Wspólnot tj.:
  • zagadnienia współwłasności  - realizacja Ustawy o własności lokali,
  • zagadnienia techniczne i eksploatacjne związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych
  • księgowości finansowej  i kosztów oraz rozliczeń współwłasności, windykacji należnośći czynszowych i pozostałych opłat od właścicieli