Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Władze spółki

Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

 

Rada Nadzorcza:

Ewa Guziel Przewodnicząca
Ewa Szklarczyk Wiceprzewodnicząca
Jolanta Biały Sekretarz
Dorota Wilk Członek
Przemysław Majdan Członek

 

Zarząd:

Jerzy Krótki

Bogusław Waćko

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Rzeżucha Wiceprezes Zarządu

Zakres zadań i kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników określają stosowne regulaminy.