Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Dokumentacja postępowania przetargowego

17 czerwca 2021

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja budynku warsztatowo-socjalnego – budynek przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej
Oznaczenie: TIR/07/RB/PN/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Ofertę należy złożyć w terminie do 5 lipca 2021 roku do godz. 9:00.

Specyfikacja warunków zamówienia:

SWZ

SWZ z podpisem

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik techniczne :

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 4b

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 wzór

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załączniki w wersji edytowalnej

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca. 

W przypadku pojawienia się niejasności co do podpisania oferty w postaci elektronicznej, udostępniamy poniżej opinię dotyczącą elektronicznego podpisywania ofert: Opinia UZP

Kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem elektronicznym reguluje art. 63 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Opinia koncentruje się na prawidłowym złożeniu oferty oraz jej podpisaniu. 

Przygotowany materiał wyjaśnia również sposób postępowania, w sytuacji, w której komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP. 

 

UWAGA- w przypadku wystąpienia problemów związanych z poprawnym wyświetlaniem załączników należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki poprzez użycie odpowiednich skrótów:
Internet Explorer – przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy odśwież, lub używamy skrótu: Shift+F5
Firefox – skrót: Ctrl+F5
Chrome – skrót: Ctrl+F5

 

Autor: Joanna Szykowska