Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

TIR/07/U/PN/2019: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej termomodernizacji budynków, stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów. Część 1 Termomodernizacja budynku Bielszowicka 114 w Rudzie Śląskiej Część 2 Termomodernizacja budynku 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej Część 3 Termomodernizacja budynku Gliwicka 10 w Rudzie Śląskiej Część 4 Termomodernizacja budynku Janasa 13 w Rudzie Śląskiej Część 5 Termomodernizacja budynku Janasa 17 w Rudzie Śląskiej Część 6 Termomodernizacja budynku Kingi 68 w Rudzie Śląskiej

7 października 2019