Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

TIR/09/RB/PN/2021: Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, 57 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infra-strukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-twa Śląskiego na lata 2014-2020.

28 lipca 2021