Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Platforma zakupowa

6 października 2021

 

 

Informujemy, iż Zamawiający MPGM TBS Spółka z o.o., prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/, a więc środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego przekazywanie ofert i wniosków w postępowaniu oraz zapewniającego zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniającego możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp.

Profil MPGM TBS Spółka z o.o. na platformie zakupowej jest dostępny pod adresem: Platforma zakupowa MPGM TBS Spółka z o.o. Tutaj znajdują się wszystkie opublikowane postępowania

Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na stronie postępowania ► Strona postępowania

 

Joanna Szykowska

 

Autor: Joanna Szykowska