Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

7 czerwca 2021

 

 

Informacja

 

Autor: Joanna Szykowska