Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Odpowiedź na pytania wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert

23 stycznia 2020

 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawców

Dodane załączniki uzupełniające:

Zestawienie ławki

Rysunek ławki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., dokonuje jednocześnie zmian w SIWZ i w Ogłoszeniu o zamówieniu polegających na zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Nowy termin składania ofert w postępowaniu:
Data: 2020-01-30, godzina: 09:00,

 

Autor: Joanna Szykowska