Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Odpowiedź na pytania i zmiana załączników w ZIP

15 lipca 2019

 

 

W związku z otrzymanymi w dniu 10 lipca 2019 roku pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków od jednego z Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, udzielamy odpowiedzi podając poniżej treść pytań Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego:

Odpowiedź na Pytania

 

Dostawa_gazu_Zalaczniki_w_ZIP_2019

 

Autor: Mariusz Muszynski