Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zamówieniu

13 maja 2019

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Załączniki w wersji PDF

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, w pokoju nr 20 nie później niż w dniu 29.05.2019 roku do godz. 9:00.


UWAGA!

Zmiana załacznika nr 8 do SIWZ. Szczegóły na stronie: https://mpgm.com.pl/przetarg.php?przetarg_id=237

 

 

Autor: Joanna Szykowska