Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

SIWZ z załącznikami

1 lutego 2019

 

 

SIWZ

Załączniki pdf ZIP

Załączniki 7 8 9 ZIP

Załączniki w wersji edytowalnej do pobrania ZIP

Informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

 

Autor: Joanna Szykowska