Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Załączniki do SIWZ

24 stycznia 2019

 

 

Załączniki nr 1 2 3 4 5 6 10 w pdf

Załączniki 7 8 9 w ZIP

Załącznikw wersji edytowalnej

Informujemy, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w treści przedmiotowych załączników wynikłe w trakcie edycji dokumentów przez Wykonawcę. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania załączników w formie edytowalnej ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

 

Autor: Joanna Szykowska