Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zamówieniu

6 listopada 2018

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Renowacja podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej. Projekt pn „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Ślaska metodą partycypacyjną – Etap 1” realizowany w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO-WSL 2014-2020. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki PDF

Załaczniki ZIP

 

 

Autor: Joanna Szykowska