Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Przetargi

EE/13/U/PN/2020: Świadczenie usług w zakresie dozorowania obiektów po byłej KWK „Wawel” przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej

31 grudnia 2020

Joanna Szykowska

TIR/12/U/PN/2020: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej remontu budynku przy ul. Krasińskiego 6 w Rudzie Śląskiej wraz z Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami. Projekt pn. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

30 grudnia 2020

Joanna Szykowska

TIR/07/U/PN/2020: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej remontu budynku przy ul. Krasińskiego 6 w Rudzie Śląskiej wraz z Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami. Projekt pn. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

27 listopada 2020

Joanna Szykowska

FK/08/U/PN/2020: Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

23 listopada 2020

Joanna Szykowska

TIR/05/U/PN/2020: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami budynków Miasta Ruda Śląska (9 zadań)

13 sierpnia 2020

Joanna Szykowska

EZ/04/U/ZWR/20: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej

30 kwietnia 2020

Joanna Szykowska

EE/02/U/ZWR/20: Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków Nr 1 w Rudzie Śląskiej.

21 kwietnia 2020

Joanna Szykowska

EE/01/U/ZWR/20: Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków Nr 2 w Rudzie Śląskiej.

20 kwietnia 2020

Joanna Szykowska

EZ/03/U/PN/2020: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Wirek i Bielszowice w Rudzie Śląskiej 

16 kwietnia 2020

Joanna Szykowska

TIR/08/U/PN/2019: Wykonanie usług kominiarskich w latach 2020-2021r. w budynkach gminnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej

28 listopada 2019

Joanna Szykowska

TIR/07/U/PN/2019: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej termomodernizacji budynków, stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów. Część 1 Termomodernizacja budynku Bielszowicka 114 w Rudzie Śląskiej Część 2 Termomodernizacja budynku 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej Część 3 Termomodernizacja budynku Gliwicka 10 w Rudzie Śląskiej Część 4 Termomodernizacja budynku Janasa 13 w Rudzie Śląskiej Część 5 Termomodernizacja budynku Janasa 17 w Rudzie Śląskiej Część 6 Termomodernizacja budynku Kingi 68 w Rudzie Śląskiej

7 października 2019

Joanna Szykowska

Rozwiń szczegóły przetargu...
1

TIR/06 /U/PN/2019: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej termomodernizacji budynków stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi, wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów: Część 1 Termomodernizacja budynku Piastowska 52 w Rudzie Śląskiej Część 2 Termomodernizacja budynku Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej Część 3 Termomodernizacja budynku Bytomska 39-41 w Rudzie Śląskiej Część 4 Termomodernizacja budynku Chorzowska 9A w Rudzie Śląskiej Część 5 Termomodernizacja budynku Damrota 5 w Rudzie Śląskiej Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” realizowany w ramach poddziałania 1.7.1 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

6 sierpnia 2019

Joanna Szykowska

TIR/05/U/PN/2019: Sukcesywne świadczenie usług samochodami specjalistycznymi z podnośnikiem koszowym wraz z obsługą operatorską dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

3 czerwca 2019

Joanna Szykowska

FK/04/U/PN/2019: Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

15 maja 2019

Joanna Szykowska

FK/03/U/PN/2019: Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

30 kwietnia 2019

Joanna Szykowska

EZ/02/U/PN/2019: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych dzielnicach: Wirek, Bielszowice, Kochłowice, Bykowina, w Rudzie Śląskiej

21 marca 2019

Joanna Szykowska

EE/12/U/PN/2018 Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS SP. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Rejon Eksploatacji Budynków nr 2

10 grudnia 2018

Marta Kucharska

TIR/11/U/PN/2018: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego termomodernizacji budynku wraz z uciepłownieniem przy ul. Matejki 2, 4, 6, 8, 1, 12 w Rudzie Śląskiej.

18 października 2018

Joanna Szykowska

EZ/09/U/PN/2018: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach: Wirek, Bielszowice, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej

17 września 2018

Joanna Szykowska

TIR/08/U/PN/2018: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego termomodernizacji budynku wraz z uciepłownieniem przy ul. Matejki 7, 9 w Rudzie Śląskiej. Zamówienie realizowane w ramach Termomodernizacja budynków mieszkalnych realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregion Centralny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

27 sierpnia 2018

Joanna Szykowska